top of page

פיתוח כלכלי ברשויות המקומיות

בישראל 257 רשויות מקומיות, המתפקדות כגופים כלכליים הנדרשים להגדלה של מקורות ההכנסה ולשמירה על יציבות כלכלית, על מנת לספק שירותים איכותיים לתושבים. בין הרשויות קיימת שונות רבה הן בחוסנן הכלכלי והן בחוסן הכלכלי של תושביהן. חלקן רשויות חלשות מאד המספקות שירותים מינימליים ולא מספקים לתושבים, וחלקן רשויות חזקות המספקות שירותים ברמה גבוהה*.

 

הפערים הגדולים בין הרשויות נובעים בעיקר מהבדלים בהכנסות מארנונה מעסקים וממסחר ברשות (ארנונה שאינה ממגורים). בהתאם לכך, צמצום הפערים וחיזוק הרשויות החלשות דורש יצירה ויישום כלים לפיתוח כלכלי מוניציפלי, שיעודדו ויחזקו עסקים בעיר, ויתרמו הן לכלכלת הרשות והן לשיפור איכות החיים של התושבים.

 

בתחילת 2016 הושק מיזם המטה הלאומי לעירוניות בהובלת משרד הבינוי והשיכון והג'וינט. הפרויקט הינו יוזמה בינלאומית של ועידת האו"ם לדיור ופיתוח עירוני. מטרתו לחזק את המחויבות של המדינות לפיתוח עירוני מקיים, וכן לערוך דיון בינלאומי מקצועי של מומחים ובכירים בנוגע לאתגרים הנלווים למגמה האורבנית העולמית, הנערכת להתמודד עם אתגרים בינלאומיים כגון צמצום העוני העולמי, אי השוויון ומשבר האקלים. בישראל, בה שיעור העוני הוא השני בגובהו ביחס למדינות ה OECD ויחס אי- השוויון הוא במקום הרביעי, החשיבות של צמצום פערים גבוהה במיוחד. מאחר ולשלטון המקומי הפעה ניכרת על מצב התושבים, הוחלט על הקמת צוות לפיתוח כלכלי מוניציפלי. את הצוות הובילו מר סיון להבי (ראש האגף לפיתוח כלכלי במשרד הפנים) והד"ר גל ח. קרסו-רומנו (יועצת מדעית של מנכ"ל משרד הפנים). הצוות כלל מומחים ובכירים מתחומים שונים מהמגזר הציבורי, הפרטי והאקדמיה. המלצות הצוות, בדומה למסקנות מחקרים רבים בעולם התייחסו לתכנון עירוני, יצירת מרחב ציבורי ותהליכי ייצור עירוני כאבני ייסוד של פיתוח כלכלי מוניציפלי, חיזוק העסקים בעיר ושיפור רמת השירותים הניתנים לתושב. הצוות פיתח סל כלים לפיתוח כלכלי. המפורט בהמשך.

*כלכלת השלטון המקומי- ניתוח הפערים בין רשויות מקומיות בישראל, ד"ר גל חגית רומנו וסיון להבי

דוגמאות ורעיונות מהארץ ומהעולם

לפיתוח כלכלי ברשויות מקומיות

Crowded Street

מרכז עירוני ראשי

כמנוף לפיתוח כלכלי

בנימין ברנדס, ספיר שמידט

Open Space Office

קונים מקומי בנגישות 

 

אחלאם סויטאת, ענבל מקלדה

Working Together on Project

הקמת יחידה לפיתוח כלכלי 

 יוסרא אבו כף, הדיל עוואד,

אמיר בישאראת

Coins

מטבע מקומי לפיתוח עסקים וחיזוק הכלכלה המקומית

יוני דניאל

Online Shopping from Home

שוק וירטואלי רשותי

תאיר קליינמן- מנהלת אסטרטגיה במועצה אזורית עמק המעיינות

Engineers at work

שוק העבודה

כמנוע צמיחה מקומי 

שיר משעלי ונבות גולדוין

Chemistry Class

מעבדות חדשנות

ככלי לפיתוח כלכלי

חן המאירי

Cityscape

פיתוח משאבי טבע לקידום תיירות וחיזוק הרשות

בת מיוסט, עמית שדות

Modern Architecture

פתרונות מודלרים לבנייני ציבור בעולם משתנה

איתי אנסבכר, אורן כחילה

In the city

מחזירים את החיים

למרחב הציבורי

 עמרי פלדמן

Solar Energy

שימוש באנרגיות מתחדשות ברשויות המקומיות

רועי אוחיון, חיים כהן

Modern Architecture

התחדשות עירונית באמצעות 

PLACE MAKING

דני פלג, יונתן לוזר

Leather Briefcase

הקמת מרכז רישוי עסקים אזורי- אשכול נגב מזרחי 

סאד אליאס

Bus Station

תחבורה ציבורית

ככלי לפיתוח מקומי

איימן ג'יבארין, יפתח דיין

Local Bakery

עיר מעודדת עסקים

 

אור אבו, דנה לוביץ

Go Team

שיתוף פעולה אזורי ככלי לחיזוק הרשות

דניאל ישועה, שירן אטיאס

bottom of page