top of page

קורסים ומצגות

באתר מובאים מספר קורסים, הרצאות וסדנאות לסטודנטים, צוערים, עובדי רשויות מקומיות, עובדי ממשלה, ומתעניינים בקיימות וביישומה. ניתן להוריד מצגות של הרצאות לדוגמא. כל הזכויות שמורות

IMG_3805.JPG.jpg

המכללה האקדמית תל חי, התוכנית ללימודי קיימות

חלק ג

Beach Town

המכללה האקדמית תל חי, התוכנית ללימודי קיימות

 

הרצאה לצוערים לשירות המדינה - כלכלה מוניציפלית ופיתוח כלכלי מקיים

למצגת

 

קורס פיתוח כלכלי מקיים בראייה אזורית – קורס לבוגרי תכנית הצוערים 2018:

הרצאה מספר 1 – ניתוח הפערים בין הרשויות המקומיות בישראל

הרצאה מספר 2 ו-3 – כלים ישימים ואפקטיביים לפיתוח מוניציפלי מקיים, דוגמאות המטה הלאומי לעירוניות

הרצאה של אורי אילן, יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז צפון – מחשבות על תכנון אזורים בישראל

bottom of page