top of page

קיימות מוניציפלית

מתוך ההבנה שאנו חיים וחיות בעולם בעל גבולות ברורים, שהמשאבים בו הם מוגבלים, ושהצמיחה האנושית משפיעה באופן דרמטי על האיזון העדין המקיים אותו, החליטו מנהיגי העולם בשנת 2015 לפעול יחד להובלת שינוי בתפיסה האנושית וניסחו יעדים בינלאומיים לקיום אנושי בר קיימא, יעדי ה- SDG. 

 

ביסוס צורת ההסתכלות של הרשויות על יסודות הקיימות המוניציפלית היא הדרך הטובה ביותר להגדיל את יכולת ההתמודדות של הרשויות עם אתגרי המאה ה-21 תוך השמת דגש על ערכים חברתיים וסביבתיים. המדדים לקיימות מוניציפלית הם כלי עבודה שמטרתם לעזור לרשויות המקומיות בתהליך זה.

 

לרשויות המקומיות ופועלן יש מקום מכריע בקידום יעדים אלו ולכן חשוב להשתמש בכלי עבודה בעבור הרשויות המקומיות שיסייע בידן להגיע לקיימות מוניציפלית. קיימות מוניציפלית הינה מצב בו העיר מקיימת את עצמה תוך מינימום פגיעה בסביבה ובאיכות חיים מקסימלית בעבור התושב

.

חזון הרשות המקיימת- "רשות מקיימת מאפשרת חיים באושר וקיום בכבוד לכל, בתוכה ומחוצה לה. היא משתמשת בתבונה ובהוגנות בתשתיות ובמשאבים החומריים, הטבעיים, האנושיים והחברתיים שברשותה, תוך לקיחת אחריות על חלקה בניהול מערכות אקולוגיות גלובליות, ומתוך אחריות למורשתה הפיזית והתרבותית ולדורות הבאים" (מתוך פרויקט קיימות עירונית של מכון ירושלים לחקר ישראל).

מאמרים

IMG_20150825_135641.jpg

מדד תשתיות פיזיות מקדמות בריאות

pexels-rachel-claire-4846622.jpg

הדרך לקיימות מונציפלית- מדידה ויישום ברשויות

גל חגית קרסו רומנו.jpg

כיצד גינות שעשועים תורמות לבריאות, לחברה ולכלכלה

כלים לקידום קיימות ברשויות

Bus

תחבורה ציבורית פריפריאלית

שחר גרשמן, רן חורי

A Man and a Woman looking at a Design

קליטת פליטים כמנוף לפיתוח כלכלי וסביבתי 

אלצ'ין טמיראט, אלון בלום

Bus Station

תחבורה ציבורית

ככלי לפיתוח מקומי

איימן ג'יבארין, יפתח דיין

Soccer Cleats

שימוש בגגות מבני ציבור להקמת מגרשי כדורגל

תומר עדיני פיינר, ניצן פוירשטיין

Modern Architecture

פתרונות מודלרים לבנייני ציבור בעולם משתנה

איתי אנסבכר, אורן כחילה

Solar Energy

שימוש באנרגיות מתחדשות ברשויות המקומיות

רועי אוחיון, חיים כהן

Dry Grass

שימור טבע

כמנוף לפיתוח כלכלי 

סוזי אליאסין, דורון ליבוביץ'

Open Space Office

קונים מקומי בנגישות 

 

אחלאם סויטאת, ענבל מקלדה

Cityscape

פיתוח משאבי טבע לקידום תיירות וחיזוק הרשות

בת מיוסט, עמית שדות

Food Market

שוק מקומי אשכולי נודד

 

נופר ג'יבלי, ויסאל סאלח

In the city

מחזירים את החיים

למרחב הציבורי

 עמרי פלדמן

Modern Architecture

התחדשות עירונית באמצעות 

PLACE MAKING

דני פלג, יונתן לוזר

bottom of page